ಗಮಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು (ಸಂಗೀತ-ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ)


ಮಾಲೂರು ಟೀ ವೆಂಕಟಪ್ಪ (೧೯೯೨-೯೩)
ಹೊಸಭಾಳೆ ಸೀತಾರಾಮ ರಾವ್ (೧೯೯೩-೯೪)
ಹೆಚ್. ಆರ್. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ (೧೯೯೪-೯೫)
ಎಂ. ಎ. ಜಯರಮರಾವ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನಾಂದರ್ (೧೯೯೫-೯೬)
ಗೌರಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ (೧೯೯೬-೯೭)
ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ (೧೯೯೭-೯೮)
ಕೆ. ಎಲ್. ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ (೧೯೯೮-೯೯)
ಇಂದಿರಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಪೀ. ಎ. ಗಿರಿಧರ್ (೧೯೯೯-೨೦೦೦)
ಬಿ. ಎಚ್. ನಾಗರತ್ನ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚಿಮ್ಮಡ ,ಆರ್. ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಕೆ. ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ (೨೦೦೦-೦೧)
ಎಚ್. ಕೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ (೨೦೦೧-೨೦೦೨)
ಎಚ್. ರಾಮದಾಸ್ (೨೦೦೨-೦೩)
ಪದ್ಮಜಾ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ (೨೦೦೩-೦೪)
ಮತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀತಾ ರಾಮಯ್ಯ (೨೦೦೪-೦೫)
ಕಮಲಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಎಂ. ಎಸ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ (೨೦೦೫-೦೬)
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅವಧಾನಿ (೨೦೦೬-೦೭)
ಕೆ. ಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಂ. ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ (೨೦೦೭-೦೮)
ಕೆ. ಎಸ್. ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಶರ್ಮ (೨೦೦೮-೦೯)
ನೀಲತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ (೨೦೦೯-೧೦)

All rights reserved. © Karnataka Gamaka Kala Parishath 2020