ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ

ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,
3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560019
ದೂರವಾಣಿ: 26622962

Email:karnatakagamakakalaparishat@gmail.com

ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕುಗಳು© ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು (ರಿ) 2018 | info@karnatakagamakakala.org