ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು :

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು : ಶ್ರೀ. ತೆಕ್ಕೆಕೆರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್
ಖಜಾಂಚಿ : ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಮುರಳೀಧರ್
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ : ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಪಿ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ್ತಿ : ಶ್ರೀಮತಿ. ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಿ


All rights reserved. © Karnataka Gamaka Kala Parishath 2013 | info@karnatakagamakakala.org