ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು :
  • ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ
  • ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

  • ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಾ ರಂಗನಾಥ್ , ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಪಿನಾಥ್
  • ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

  • ಶ್ರೀಮತಿ ಐ. ವಿ. ಚಂದ್ರಿಕಾ
  • ಖಜಾಂಚಿ

  • ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಗೋಪಾಲ್ , ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಂದಾವರ
  • ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

All rights reserved. © Karnataka Gamaka Kala Parishath 2020