ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು :

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಕಲಾಶ್ರೀ ಗಮಕ ರತ್ನಾಕರ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು : ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ರಂಗನಾಥ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋಪಿನಾಥ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಗೋಪಾಲ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಂದಾವರ
ಖಜಾಂಚಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಐ.ವಿ. ಚಂದ್ರಿಕಾ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ್ತಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಪಿ.ಎಸ್


ಕಾಯ್ದೆಹಕ್ಕುಗಳು© ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು (ರಿ) 2018 | info@karnatakagamakakala.org